Tenaga Pengajar

Berikut ini nama-nama tenaga pengajar (dosen) di ASM LEPISI:

Dosen Tetap D3 Prodi Sekretari:

NONAMANIDN
1.IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M.0424076501
2.DAHLIA AMELIA, S.E., M.M.0423117401
3.HESTI UMIYATI, S.E., M.M.0401077503
4.MARIA KURNIAWATI, S.E., M.M.0407127302
5.MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M.0417056903
6.PAULA THEODORA, S.E., M.M.0402077802
7.RISA RISTIANI, S.E., M.M.0421028603

Dosen Tetap D3 Prodi Manajemen Administrasi Akuntansi:

NONAMANIDN
1.AMIR HAMZAH, S.E., M.M.0317116302
2.FERDY, S.E., M.M.0423107802
3.IPAH MASRIPAH, S.E., M.M.0425068005
4.DRS. TITO PRAYITNO, S.H., M.M., M.Kn.0410116701
5.UBAIDILLAH, S.E., M.M.0413127902
6.YULI HERIANTO, S.E., M.M.0423068408

Dosen Tidak Tetap D3 Prodi Sekretari dan Manajemen Administrasi Akuntansi:

NONAMANIDN
1.Azhari Basid, M. Pd.
2.Aris Nurhasan, SE., M.Ec. Dev.0429017005
3.Ir. Bambang Suwarno N, M.M.
4.Drs. Bambang P. Widodo, M.Si.
5.Gono Sutrisno, S.E., M.M.0323026802
6.Rizki Hidayatullah N.H., M.Hum.
7.Roberto Tomahuw, S.E., M.M.0422066901
8.Silfanus Lafina, S.E., M.M.
9.Suhadarliyah, S.E., S.S., M.M.0412037208
10.Suasana Hisanty Tobing, S.Th., M.Pd.K.0405057005